Fortsätt till innehållet

KOSEK utreder effektfullheten av kommersiella evenemang

TItta Tilvis

KOSEK har i november påbörjat en utredning av effektfullheten av kommersiella evenemang. I utredningen bedöms och sammanställs information om de effekter som de mångsidiga kommersiella evenemangen i Karleby medför för företagen och näringslivet.

Utredningen görs av Titta Tilvis som arbetat som evenemangsutvecklare på KOSEK sedan den 11 november. Tilvis har tidigare arbetat som försäljnings- och evenemangschef vid Hilla Group Oyj och hon har en mångsidig kompetens inom evenemangsbranschen.

”Vi vill utreda vilka regionekonomiska effekter kommersiella evenemang har för tillfället. Samtidigt får vi även en mer konkret situationsbild av de praktiska åtgärder som behövs som stöd för evenemangsbranschen i Karleby”, berättar KOSEKs verkställande direktör Timo Lahtinen.

Evenemangsutvecklaren arbetar på KOSEK och samarbetar intensivt med Karleby Turism och Karleby stad. I samband med utredningen hörs både lokala evenemangsarrangörer och aktörer inom evenemangsbranschen i ett vidare perspektiv. Utredningen om evenemangens effektfullhet blir klar före sommaren 2022.

 

Mer information:

Timo Lahtinen
verkställande direktör
KOSEK
050 420 7722
timo.lahtinen@kosek.fi

 

Titta Tilvis
evenemangsutvecklare
KOSEK
044 973 3728
titta.tilvis@kosek.fi