Fortsätt till innehållet
Kokkola Material Week evenemangskoordinator Titta Tilvis och Brand Manager Nora Birkman Neunstedt.

Kokkola Material Weeks nya uppsyn förmedlar starkare hållbarhetstanke

I år ordnas Kokkola Material Week redan för elfte gången. Under det kommande hybridevenemanget behandlas kemiindustri, bioekonomi och batteriteknologi samt aktuell forskning och utvecklingsutsikter såväl i Karlebyregionen som nationellt och internationellt. Evenemanget ordnas den 20–23 november 2023 i Karleby stadshus, med undantag av måndagens preKMW-evenemang som ordnas helt på distans. Lördagen den 11 november ordnas även det populära publikevenemanget i köpcentret Chydenia.

– I år har vi förnyat vår uppsyn och vår webbplats så att den bättre beskriver den framgångsrika resa som pågår i Karlebyregionen mot en allt mer ansvarsfull framtid! Den svartvita bollen som redan starkt kopplats till evenemanget hänger fortfarande med på resan. Den nya framtoningen och webbplatsen på adressen www.materialweek.fi lanseras torsdagen den 8 juni. Webbplatsen kommer att kompletteras och finslipas ytterligare under början av hösten när vi lanserar det noggrannare programmet. Redan nu kan jag intyga att vi även i år erbjuder ett väldigt högklassigt program. På webbplatsen kan man bland annat beställa en påminnelse om när den egentliga anmälningen börjar på hösten, berättar Kokkola Material Weeks Brand Manager Nora Birkman Neunstedt.

Evenemanget är helt avgiftsfritt och det öppna evenemanget har under årens lopp uppnått en stark och välkänd ställning som en internationell evenemangsvecka inom kemiindustri, bioekonomi och batteriteknologi. Hela veckans program, med undantag av Industrial Meeting Point, kan också följas via stream.

– Det är verkligen glädjande att se hur välkänt och erkänt Kokkola Material Week blivit som evenemang. Det ser man redan på det stora antalet människor som tagit kontakt med oss i frågor som berör evenemanget. Intresset att delta i evenemangsveckan på olika sätt är verkligen stort ch till exempel har hälften av utställarplatserna, som säljs av Visit Kokkola, redan reserverats, fortsätter Birkman Neunstedt.

Även under årets Kokkola Material Week samlas flera olika nätverk i Karleby och utnyttjar det omfattande och mångsidiga seminarieprogrammet under sina besök. Det egentliga Kokkola Material Week-programmet lockar också kringevenemang som anknyter till veckans teman.

Teman för årets seminarier är bland annat hållbar industriell utveckling, utnyttjande av sidoströmmar och cirkulär ekonomi i ett vidare perspektiv, kompetensbehov och hur man svarar på det, energiövergång och samarbete mellan olika ekosystem. Kokkola Material Week är en avgiftsfri seminarieserie som riktar sig till forskare, företag, beslutsfattare, studerande, regionutvecklare, finansiärer och andra som är intresserade av branschen. Även stadsborna får ett eget traditionellt publikevenemang.

– Förnyelsen av evenemangets framtoning är en fin sak som också gör det möjligt att skapa nytt med tanke på evenemangets stämning! Även i år kommer evenemanget till Karleby kärncentrum, till köpcentret Chydenia den 11 november, där publiken får ta del av företagens och aktörernas olika interaktiva presentationer och annat intressant program kring evenemangets tema, berättar Kokkola Material Weeks evenemangskoordinator Titta Tilvis.

Även i år fungerar KOSEK som evenemangets huvudkoordinator. I arrangemangen deltar KOSEK, Karleby stad, Centria yrkeshögskola, Geologiska forskningscentralen, Kokkola Industrial Park, Karleby universitetscenter Chydenius, Kpedu, Naturresursinstitutet, Uleåborgs universitet, Visit Kokkola och Team Finland.

Mer information:

Nora Birkman Neunstedt
Kokkola Material Week Brand Manager
KOSEK
nora.birkman.neunstedt@kosek.fi
044 7809 091