Fortsätt till innehållet
Kokkola Material Week logo

Kokkola Material Week eftersträvar ett nytt publikrekord

I år genomförs Kokkola Material Week som arrangeras i Karleby i november som ett hybridevenemang.

Man kan delta i de avgiftsfria evenemang som ordnas i samband med konferensen i Tullpackhuset samt i Karleby stadshus. Innehållet i den direkta livesändning som sänds via internet dagligen kommer att bestå av särskilt intressanta, utvalda och sammanställda helheter. En nyhet i samband med årets upplaga av Kokkola Material Week utgörs av den biståendemässa som arrangeras i samband med Kokkola Material Wek i samarbete med KPK Events.

– Trots den osäkerhet som råder p.g.a. den fortfarande rådande pandemin strävar vi detta år till att uppnå ett nytt publikrekord och därför har vi i år utvidgat evenemanget, i år uppgår antalet arrangörsorganisationer till totalt 12 stycken, och tillsammans har vi lyckats skapa ett ytterst intressant samt högaktuellt programutbud. Vi vill visa hela världen att Karleby, och Biolaakso, befinner sig i utvecklingens absoluta centrum när det gäller att dra upp riktlinjerna gällande utvecklingen inför framtiden, uppger Anu Rantamäki, anställd vid Karleby universitetscenter Chydenius, samt ansvarig för koordinering för evenemanget.

Den internationella, i huvudsak engelskspråkiga, konferensen bjuder på en aktuell översikt gällande forskningen inom den kemiska industrins, bioekonomins samt mineralekonomins område samt utvecklingsperspektiven inom dessa områden. I år utgörs samtalsämnena bl.a. av väteteknologi samt lagring av kemisk energi, olika ekosystem, olika energilösningar inom den kemiska industrin, accukluster, framtidsutsikterna gällande behovet av tillgång på kunnig arbetskraft inom gruv- samt accumulatorindustrin, samt de olika möjligheter som bioekonomin kan erbjuda t.ex. gällande framställning av biobaserad kemikalier.

Kokkola Material Week utgörs av en serie avgiftsfria seminarier avsedda för forskare, företag, beslutsfattare, studerande, regionala utvecklingsföretag, finansiärer samt övriga som är intresserade av denna bransch. Även stadsborna kommer att kunna delta i ett numera redan traditionellt evenemang avsett för allmänheten.

Bland arrangörerna ingår bl.a. Biovalley-klustret, yrkeshögskolan Centria, Geologiska forskningscentralen, Mellersta Österbottens förbund, Kokkola Industrial park, Karleby stad, KOSEK, Karleby universitetscenter Chydenius, KPedu, KPK Events, naturresursinstitutet LUKE, mediacentret LIME, Uleåborgs universitet samt Österbottens NTM-central.

Tilläggsinformation: Anu Rantamäki, Karleby universitetscenter Chydenius
+358 40 8247 012, anu.m.rantamaki@jyu.fi