Fortsätt till innehållet
jäätelötuutti kädessä

Karleby stad hyr ut glasskioskplatser

Karleby stad hyr ut glasskioskplatser på olika håll i staden. Kioskplasterna framgår av webbplatsen Kokkola.fi (länk nedan).

Kioskplatserna hyrs ut till företagare på basis av anbudsförfarande till den som bjuder den högsta årshyran för platsen. Hyrestiden är fem år. Alla platser kan anslutas till elnätet. Företagaren ingår separat ett anslutnings- och elavtal med Karleby Energi.

Inlämnande av anbud

För varje plats ska lämnas in ett separat skriftligt anbud där det nämns vilken försäljningsplats anbudet gäller. Slutna anbud riktas till Stadsmiljö och anbudskuvertet märks ”Glasskiosk”.

Anbudet ska lämnas in till Karleby stads kundbetjänst senast 31.1.2024 kl. 16.00.

Läs mera på Karleby stad webbplats