Fortsätt till innehållet
katukuvaa grandinkulmassa

Företagsparkeringstillstånd i Karleby centrumområde

Företag som är belägna i Karleby centrum kan ansöka om företagsparkeringstillstånd för sin personal. Tillståndet är avgiftsbelagt och kan ansökas för bibliotekets parkeringshall eller allmänna gatuområden med undantag av Storgatan på avsnittet mellan Järnvägsgatan och Torggatan.

”Tillståndet berättigar inte till att öronmärka en viss parkeringsplats. Vårt mål är att göra området där tillståndet gäller tillräckligt stort så att det finns lediga platser. Tillståndet beviljas i första hand till de som behöver bil under arbetsdagen”, berättar ledande parkeringskontrollant Päivi Parpala

Tillståndet ansöks hos parkeringsövervakningen och beviljas för högst ett kalenderår i taget. Därefter måste tillstånd ansökas på nytt. Högst tre registreringstecken kan anslutas till tillståndet. Tillståndet berättigar till parkering på en plats där parkeringstiden har begränsats med ett trafikmärke (exempelvis 2 h).

“Vi uppmuntrar företagare att utnyttja även kortvariga parkeringstillstånd (10 €/dygn och 30 €/vecka) exempelvis i samband med flyttning och renovering. På så sätt säkerställer man att allt är redan klart när arbetet börjar. För de som inte behöver bil under arbetsdagen rekommenderar vi Järnvägstorgets månadsbiljett. En biljett för 30 dagar kostar 40 € och det finns lediga platser dagligen på området.”, fortsätter Parpala.

Mer information