Fortsätt till innehållet

Ersättning för stängning

Ansökan för den nya omgången av ersättning för stängning är öppen till den 20.4.2022 kl 16:15.

Berättigade till ersättningen för stängning är företag vars lokaler har stängts helt eller delvis eller vars offentliga tillställningar har förbjudits på grund av en bestämmelse i lag eller ett föreläggande av en myndighet i anslutning till hanteringen av Covid-19 pandemin. Stödperioden för ersättningen för stängning är den 21 december 2021–28 februari 2022.

Ansökningsanvisningar