Fortsätt till innehållet

Ersättning för stängning 2 och kostnadsstöd 6

Ersättning för stängning är ett stöd till företag som varit tvungna att stänga verksamhetsstället på grund av gällande lag och myndighetsbestämmelser 21.12.2021–28.2.2022.

Stängda företag kan även ansöka om kostnadsstöd ifall villkoren för stödet uppfylls.

Ansökan för den andra omgången av ersättning för stängning öppnar den 22.3. kl 9.00. Ansökningstiden för ersättning för stängning upphör 20.4.2022.

Mer information >>>

Kostnadsstödets sexte ansökningsomgång börjar 26.4. klo 9.00.

Mer information >>>

Ta kontakt:

Janne Vähäkangas
0400 727099
janne.vahakangas@kosek.fi