Fortsätt till innehållet

Den femte ansökningsomgången för understöd för utvecklande av företag (ERUF) har inletts i Mellersta Österbotten

Nu söker vi projekt för följande särskilda mål:

  •     1.2 Utnyttja digitaliseringen till nytta för medborgare, företag och den offentliga förvaltningen
  •     1.3 Bättre tillväxt och konkurrensförmåga i små och medelstora företag
  •     2.1. Främja energieffektivitet och minska utsläppen av växthusgaser
  •     2.3 Främja en övergång till cirkulär ekonomi

 

Ansökningsperioden är öppen till 31.12.2022. Ansökningar i Mellersta Österbotten önskas särskilt för temat cirkulär ekonomi.

Läs mera