Fortsätt till innehållet
laineita vedessä

BotH2nia goes Kokkola

Det första BotH2nia-evenemanget ordnas i Karleby den 16.3.2022

I nästan ett år har ett nordiskt samarbete i vätgasfrågor pågått under namnet BotH2nia på nätet. I mitten av mars ändras detta, när nätverket samlas i Karleby för att bekanta sig med Nordeuropas största industriella ekosystem i inorganisk kemi, Kokkola Industrial Park (KIP). Karleby bjuder in lokala företag och övriga intresserade parter för att bekanta sig med de möjligheter som öppnas genom utvecklingen av vätgasekonomin.

BotH2nia-evenemangen demonstrerar vätgasaktiviteter på de orter där de ordnas. Evenemangen för samman aktörer från både den offentliga och den privata sektorn. De har även en internationell karaktär. Den 16.3 diskuteras i Karleby bl.a. hurdana samarbetsmöjligheter det finns mellan Finland, Sverige och de baltiska länderna, då det kommer till utbyggnaden av det nya energinätverket, där även vätgas ingår. Under eventet behandlas även det kommande gränsöverskridande forskningssamarbetet, som stöder planeringen av vätgasinfrastrukturen.

I samband med evenemanget ordnas ett möte för det nationella vätgasnätverket, som förenar de offentliga finska aktörerna i vätgasfrågor. Utvecklandet av BotH2nia-samarbetet är ett av dess huvuduppgifter.

Evenemangets program kommer att publiceras på de nya nätsidorna för BotH2nia, på adressen  www.both2nia.com. Registreringen till evenemanget öppnas på webbsidan den 1.3.

Tilläggsinformation: minna.nasman@raahe.fi