Fortsätt till innehållet
Miljöministeriets kanslichef Juhani Damski
Miljöministeriets kanslichef Juhani DamskiFotograf: Emmi Hyyppä

Antalet besökare på Kokkola Material Week ökade ytterligare

Kokkola Material Week ordnades redan för elfte gången och evenemanget lyckades utöka antalet besökare ytterligare. I programmet i Karleby stadshus deltog sammanlagt 1 700 besökare och dessutom hade evenemanget hundratals tittare på Live Stream. Deltagarna fick höra över 50 topptalare från olika branscher. Evenemanget erbjöd även rikligt med möjligheter att nätverka och hitta nya samarbetspartner.

 

”Kokkola Material Week har även i år fått mycket beröm och positiv respons från deltagarna. Ungefär hälften deltog i evenemanget för första gången, vilket gläder oss arrangörer. Det är fint att se att antalet deltagare i evenemanget växer och att nya intresserade av materialkemi, batteriteknologi och bioekonomi hittar hit utöver de som redan känner till evenemanget! Under den sista delen av torsdagens program offentliggjorde vi tidpunkten för nästa års seminarium. Nästa år ordnas evenemanget den 11–14 november. Vi är väldigt stolta över vad vi lyckats åstadkomma tillsammans”, säger Kokkola Material Weeks Brand Manager Nora Birkman Neunstedt som också är kundansvarig vid Karleby stad.

Även miljön i Karleby stadshus och Karlebysalen, som inretts till ett trivsamt seminarieutrymme, fick mycket beröm.

”En stor del av evenemangsupplevelsen är hur evenemangsplatsen ser ut, hörs och känns. Genom ljus, växter och andra element skapar vi en trivsam stämning som bidrar till att lämna kvar ett positivt minnesspår hos deltagarna. Ett roligt och fungerande tillägg i år var bland annat en fotograferingsvägg där man kunde låta ta en bild på sig själv i laborantrock och skyddsglasögon”, berättar evenemangskoordinator Titta Tilvis.

Industry Meeting Point erbjöd en effektiv plattform för nätverkande med hjälp av Tavata-applikationen.

”I år lyckades vi väl med att kombinera det tidsplanerade och fria nätverkandet mellan företagen. På så sätt fick varje deltagare en möjlighet att göra saker på önskat sätt. Vid sidan av fritt nätverkande och anföranden bokades nästan 140 företagsträffar genom Tavata-verktyget under kvällsevenemanget. Den respons vi fick under kvällen var väldigt positiv och stämningen var på topp”, konstaterar KOSEKs företagsutvecklare Matthew Mendy.

Under Kokkola Material Week var evenemangets utställarutrymme fullbokat redan i ett väldigt tidigt skede och i utrymmet kunde man bekanta sig med 18 företags och aktörers tjänster och produkter.

”Vi är glada över att Kokkola Material Week fått så mycket uppmärksamhet och beröm. Evenemanget är viktigt för Karleby, men även för hela Finland och landets materialkompetens. Vi vill tacka alla deltagare, talare, utställare, samarbetspartner, medarrangörer och medhjälpande studerande som alla bidrog till att skapa ett oförglömligt evenemang”, konstaterar KOSEKs verkställande direktör Timo Lahtinen och Karleby stads utvecklingsdirektör Jonne Sandberg som båda representerar evenemangets huvudarrangörer.

I årets arrangemang deltog KOSEK, Karleby stad, Centria yrkeshögskola, Geologiska forskningscentralen, Kokkola Industrial Park, Karleby universitetscenter Chydenius/Uleåborgs universitet, Kpedu, Naturresursinstitutet, Visit Kokkola, An-tjänster, NTM-centralen, Viexpo och nätverket Team Finland.

Mer information:
Nora Birkman Neunstedt
Kokkola Material Week Brand Manager, kundansvarig
Karleby stad
nora.birkman.neunstedt@kokkola.fi
044 7809 091

 

Kokkola Material Week 2023