Fortsätt till innehållet

Ansökningstiden för inneidrottshallen i Centralparken förlängs

I planen för Centralparken i Karleby ingår den s.k. H-hallen, som prelimintärt är avsedd för inneidrott. H-hallen ligger centralt i idrottsparkens och evenemangsparkens område.

Minimikravet för byggnaden när det gäller funktionerna är 2-3 tennisplaner och 2-4 badmintonplaner. Andra funktioner inom ramen för våningsytan kan förutom omklädnings- och duschrum vara till exempel några padelplaner och plan för beachvolley.

Lämna in ansökan senast 31.5.2022

Anvisningar för ansökning och mera information