Fortsätt till innehållet

Karlebys eget företagarkollektiv!

Som alternativ till ett eget kontor eller ett hemmakontor erbjuder vi nu förmånliga kontorsutrymmen i Kohtaamo enligt nyckeln i handen-principen.

Kohtaamo är en inspirerande verksamhetsmiljö och ett arbetsutrymme där självständiga företagare arbetar i gemensamma utrymmen. Kohtaamo erbjuder företagaren besparingar i kontors- och infrastrukturkostnader, men även en möjlighet att effektivera samarbetet och att skapa gemensamma produktioner mellan företagen samt att utbyta idéer och tankar om att driva och utveckla sitt företag.

För sina medlemmar erbjuder Kohtaamo moderna och trivsamma utrymmen, snabba nätförbindelser, högklassiga utskrifts- och skanningsmaskiner, möjlighet att använda mötesrum och gemensamt kök, gemensamma evenemang och utbildningar, stöd från gemenskapen samt möjlighet till en intjäningskedja tillsammans med andra företagare.

Studier har visat att arbete i ett företagarkollektiv har positiva effekter för utvecklingen av omsättningen, för livskvaliteten, arbetseffektiviteten och produktiviteten samt för inkomstnivån.

I Kohtaamo finns plats för 20 företagare.

KOHTAAMO är ett projekt som delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Karlebynejdens Utveckling Ab. KOHTAAMO-projekt pågår i Karleby under perioden 1.3.2015–28.2.2017.