Fortsätt till innehållet

Inom projektet Kohtaamo 2.0 stöder man tillväxt och utveckling i företag i Karleby utifrån företagens egna önskemål, behov och uppställda mål. Inom projektet hjälper man företagarna och företagen med aktuella eller förutspådda utmaningar.

Utifrån en situationsanalys som görs i samarbete med företaget identifierar man teman för företagets utveckling. Utvecklingshelheterna kan till exempel bestå av att skaffa nya kunder, leda kundprojekt, utreda konsekvenser som social- och hälsovårdsreformen orsakar för företagets verksamhet eller av att utveckla produkter och tjänster. Efter detta väljer man ut helheter som företaget börjar arbeta vidare med tillsammans med en projektchef och utomstående experter.

Förutom en utvecklingsplan får företaget även praktisk hjälp och stöd med att gå vidare genom företagsspecifik utveckling, expertcoachningar och seminarier.

Åtgärderna inom projektet är avgiftsfria för företaget.

Som en del av utvecklingen erbjuder projektet även förmånliga verksamhetsutrymmen för företag i Karleby centrum, i Företagshuset Evald.

Kohtaamo 2.0 är ett projekt som delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Karlebynejdens Utveckling Ab. Kohtaamo 2.0-projekt pågår i Karleby under perioden 1.3.2017–31.12.2018. Antalet stöd för projektet är 182 365 €.