Hyppää sisältöön

KOHTAAMO 2.0

Kohtaamo 2.0 hankkeesssa tuetaan kokkolalaisten yritysten kasvua ja kehittymistä yritysten itsensä esittämien toiveiden, tarpeiden sekä asettamien tavoitteiden pohjalta. Hankkeessa autetaan ratkaisemaan kohdennetusti yrittäjien ja yritysten kohtaamia ja ennakoimia yritystoiminnan haasteita.

Yrityksen kanssa yhteistyössä toteutettavan tilanneanalyysin pohjalta tunnistetaan yrityksen kehittämisen teemoja. Esimerkkejä kehittämiskokonaisuuksista voivat olla esimerkiksi uusien asiakkaiden hankinta, asiakasprojektien johtaminen, SOTE-uudistuksen tuomat vaikutukset yrityksen toimintaan tai tuotteiden ja palveluiden kehittäminen. Tämän jälkeen valitaan yrityksen kannalta ne kokonaisuudet, joita lähdetään yhdessä projektipäällikön sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa työstämään eteenpäin.

Yritys saa kehittämissuunnitelman lisäksi käytännön apua ja tukea asioiden eteenpäin viemiseksi yrityskohtaisen kehittämisen, yrittäjien verkostoitumista tukevien asiantuntijavalmennusten sekä seminaarien avulla.

Hankkeen toimenpiteet ovat yritykselle maksuttomia.

Osana kehittämiskokonaisuutta, hankkeessa tarjotaan myös edullista toimitilaa yrityksille Kokkolan keskustasta, Yritystalo Evaldista.

Kohtaamo 2.0 on Euroopan aluekehitysrahaston, sekä Kokkolanseudun Kehitys Oy:n osarahoittama hanke, joka toimii Kokkolassa ajalla 1.3.2017 – 31.12.2018. Hankkeen tukisumma on 182 365 €.