Fortsätt till innehållet
KP Vartiointi henkilöstö
KP Vartiointis ägare Lari Aurojärvi (till vänster), Tomi Koivula, Julius Mikkonen och Juha-Matti Nikkari.

Väktartjänster med en stark lokal anknytning

KP Vartiointi är ett väktarföretag som grundats av fyra unga företagare. Tjänsterna erbjuds med en stark lokal anknytning. Affärsverksamhetsplanen har finslipats tillsammans med experter på KOSEK, vilket var en viktig etapp på vägen mot företagandet.

KP Vartiointi ägs av Lari Aurojärvi, Juha-Matti Nikkari, Julius Mikkonen och Tomi Koivula. Ungefär åtta månader efter att kvartetten samlades för första gången för att planera grundandet av sitt företag presenterar de sin verksamhet i lokalerna som de hyrt vid Haggis, det vill säga Hagströms gamla läderfabrik.

­­– Vi visste att konkurrensen är stor i Karleby, men det finns också många möjligheter. Det skedde förändringar inom branschen som innebar att det var rätt tidpunkt att grunda ett företag. Vi satsar mycket på det lokala och håller alltid fast vid att göra vad vi lovar våra kunder, berättar verkställande direktören Lari Aurojärvi som också berömmer samarbetet med KOSEK i samband med att företaget grundades.

– Vi tog kontakt med KOSEK och fick värdefull respons från dem, bland annat på våra kalkyler och vår strategi, för att vi ska kunna bedriva en lönsam affärsverksamhet. Vi håller fortfarande kontakt och jag rekommenderar också att andra nya företag utnyttjar kunnandet på KOSEK, säger han.

 

Varje kund har sin egen kontaktperson

 

Lari Aurojärvi är den enda i gruppen som har tidigare erfarenhet av att vara företagare, men alla fyra har arbetat inom väktarbranschen redan tidigare. En annan gemensam nämnare är viljan att erbjuda högklassiga väktartjänster till kunderna. Företagarna har sina egna kompetensområden som de kunde dra nytta av redan när företaget grundades.

Företaget erbjuder larm-, distrikts- och lokalbevakning samt personskyddstjänster och ordningsövervakning. I serviceutbudet ingår dessutom bland annat säkerhets- och primärsläckningsutbildningar, räddningsplaner, säkerhetsauditeringar och säkerhetstekniska lösningar samt utvecklande av säkerhetskulturen över lag. Kundmålgruppen består i regel av företag i Mellersta Österbotten, inklusive Himango och Kalajoki.

– För kunderna är vi framför allt en flexibel och pålitlig samarbetspartner som skräddarsyr rätt slags service för varje kund. Varje kund har sin egen samarbetspartner som man kan ge respons till och som det är lätt att utveckla kundrelationen med. Den lokala anknytningen är en särskild styrka för oss eftersom vi känner till de lokala förhållandena och särdragen väl tack vare de år vi tidigare arbetat inom branschen, betonar företagarna.

Enligt företagarna är det sannolikt att de första rekryteringarna blir aktuella i början av sommaren.

– Ett framgångsrikt arbete börjar med att man introducerar de anställda omsorgsfullt och att de anställda får arbeta med sådant som passar dem bäst. Vi vill också vara en bra arbetsgivare som tar hand om sin personal.
De nya företagarna driver förtroendefullt sitt företag framåt.

– Stämningen är på topp eftersom vi får syssla med vad vi verkligen tycker om. Allt det här är förstås nytt och spännande, men saker och ting har kommit i gång väldigt bra. Vi tror att det här blir fint.

Text och bild: Jorma Uusitalo