Fortsätt till innehållet
Sami Selkälä Innomost
– Innomost erbjuder sina kunder ett råämne som är tryggt med tanke på naturens mångfald, säger verkställande direktören Sami Selkälä.

Tillverkare av råämne för kosmetika uppnådde pilotskede

Företaget Innomost i Karleby förädlar framöver råämne ur björkbark för kosmetiska produkter i sin pilotanläggning på Karleby storindustriområde. Den världsomfattande bristen på halvledarkomponenter fördröjde byggandet av anläggningen, men nu har byggandet framskridit så långt att man kan anteckna i dokumenten att pilotförsöket startar i början av 2023.

– Leveransproblem har förekommit båda hos inhemska och stora globala processutrustningstillverkare. När de varit som längst har fördröjningarna varit upp till 6–8 månader långa, berättar Innomosts verkställande direktör Sami Selkälä.

Pilotanläggningen är ett viktigt steg på bolagets väg mot en produktionsanläggning i industriell skala. Produktionsmängderna är förhållandevis stora redan i pilotskedet, från 10 ton upp till 100 ton, beroende på produkt. Redan nu har Innomosts produkter gått till kommersiellt bruk i hemlandet, men också i Skandinavien och övriga håll i Europa. De första partierna har också levererats till Asien. Företaget har uttryckligen siktet på den stora internationella marknaden.

– Råämnestillverkningen sker med en teknologi som inte har använts tidigare någon annanstans i världen. I pilotförsöket testar man därför först att teknologin fungerar som planerat. Samtidigt gör man eventuella finslipningar och tar på så sätt planeringen vidare mot verksamhet i industriell skala, säger Selkälä och berättar att målet är att en anläggning med produktion i industriell skala ska vara i bruk om cirka fem år.

”De anställda deltar i byggandet av en hållbar framtid”

Från och med mars i fjol har bolaget haft en anställd forskningskemist. Samtidigt med att pilotförsöket drar i gång anställer Innomost en person som Selkälä beskriver som guru inom naturkosmetika, men utan att avslöja expertens namn. Sammanlagt sysselsätter pilotförsöket 20–25 anställda och den egentliga produktionsanläggningen kommer att ha uppskattningsvis 200 anställda.

– I likhet med många andra aktörer oroar vi oss för var vi ska hitta kunnig arbetskraft. Pilotanläggningen är en testanläggning och därför är arbetet något mer krävande än en traditionell processkötares arbete. I pilotanläggningen skulle det vara viktigt att de anställda kan hantera uppgifterna så djupt att de kan tillföra mervärde för utvecklandet av produktionsteknologin. Enligt verkställande direktören kan ett företag som Innomost förutom en konkurrenskraftig lön även erbjuda andra belöningar.

– I framtiden kommer det att finnas kosmetika som är tillverkat endast av förnybara råämnen. Hos oss får de anställda vara med och bygga en hållbar framtid genom sitt eget arbete och utveckla sig själva yrkesmässigt vid sidan av bolagets tillväxt.

Innomosts produktion baserar sig på ett råämne som en biprodukt från Metsä Group. Innomosts första kund är det finländska företaget Lumene.
– Hittills har vi koncentrerat oss ganska långt på aktiva ämnen, det vill säga ämnen som har en nyttig vårdande effekt på huden. Utöver egen forskning och produktutveckling samarbetar vi så mycket som möjligt med speciallaboratorier på olika håll i Europa.

Innomost har använt KOSEKs sparringhjälp bland annat vid beredningen av finansieringsansökningar. Sami Selkälä framför ett särskilt tack till Timo Lahtinen och Pekka Pohjola på KOSEK för den experthjälp som företaget fått.

Text och bild: Jorma Uusitalo

www.innomost.com