Fortsätt till innehållet
– Planering och tillverkning av formsprutformar är något som företag inom många olika industribranscher behöver, säger Antti Viitala (till vänster), Ville Humalajoki och Ville Kytölä. Bild: Jorma Uusitalo

Proffs på formsprutformar

Planering och tillverkning av formsprutformar är något som mannen på gatan knappast känner till något mer om. Inom många industribranscher uppskattas emellertid den specialexpertis om formar som Vivian Service erbjuder sina kunder.

Vivian Service Oy är ett företag som är verksamt i Indola i Karleby och i Perho. Företaget är ett dotterbolag till Muoviitala och grundat 2021 och koncentrerar sig på formgjutning av plastkomponenter.
– Planeringen och den högklassiga 3D-modellering som planeringen omfattar samt tillverkningen av formar är en kritisk specialexpertis hos oss. Genom att grunda ett dotterbolag kunde vi garantera att kunnandet bevaras, men utöver det erbjuder Vivian Service även tjänster för nya kunder, berättar Muoviitalas verkställande direktör Antti Viitala.

På bilden Vivian Service enhet i Perho. Bild: Antti Viitala

Vivian Service övriga aktieägare är Ville Kytölä, som svarar för planering och offertberäkning samt Ville Humalajoki, som svarar för mekanisering. Till bolagets styrkor hör även en verkstadsmekaniker som arbetar vid enheten i Perho.
I Vivian Service utbud ingår både planering, produktutveckling, modellering och mekaniseringsarbeten som underleveranser inklusive CNC-svarvning. Förutom enskilda mekaniseringsuppdrag utför företaget även serieproduktion som underleverantörsarbeten för sina kunder.
– Vi har investerat i en modern och täckande maskinpark som omfattar till exempel fyra CNC-bearbetningscentraler och en CNC-svarv med stångautomat. Vid produktutvecklingen, såsom tillverkning av prototyper, utnyttjar vi 3D-printning med olika material, berättar Kytölä och Humalajoki.

”Kunderna uppskattar flexibilitet och snabbhet”

Vivian Services tjänster behövs av industribranscher inom allt från lantbruk till båtindustri, vindkraftsbyggande och livsmedelsindustri. Företagarna ser en stor potential för tillväxt även bland företagen i Karleby storindustriområde.
Kunderna har många slags behov.
– När lagret skurit fast i en foderkvarn och axeln har skadats kan odlaren komma till oss med axeln och tillsammans funderar vi om den kan repareras eller om vi ska tillverka en ny. För vindkraftsindustrin har vi levererat bland annat komponenter och specialverktyg.

Många kunder har tackat oss för vår flexibilitet och våra snabba leveranser utan att arbetets kvalitet skulle ha lidit, berättar företagarna som exempel.
Ökad omsättning och anställning av ny arbetskraft går hand i hand. När det i sinom tid är aktuellt med rekrytering kommer Vivian Service att ha behov framför allt av en verkstadsmekaniker som kan gestalta varje arbetshelhet och som också kan programmera.
¬– Förutom tillväxt har vi också som mål att utveckla vår verksamhet och förbättra produktiviteten. När det gäller tillväxt har vi hjälp av nätverk och med den saken har vi fått bra tips från KOSEK, säger Antti Viitala.

Text: Jorma Uusitalo

vivianservice.fi