Fortsätt till innehållet
Yrittäjä saunarakennuksen edessä

Oslagbara bad för bastufolket

När Henri Humalajoki, som är verkställande direktör för Ehta Group Oy i Perho, berättar familjebolagets historia i bastubyggnadsbranschen får man onekligen en känsla av att det här är ett framgångsrikt koncept.

Produkten, det vill säga bastun, är känd av alla och målgruppen består av bastugalna finländare. I Ehtasauna-kollektionen hittar man färdiga bastur både för traditionell och för modern smak. Köpet av en bastu har gjorts enkelt – så som dagens konsumenter vill ha det. I sista hand avgörs spelet av bastuupplevelsen och bastubadarnas jämförelser av den. I företaget har man därför gjort omfattande utredningar om hurdana ventilationslösningar som garanterar de bästa bastubaden.

I bolaget är man däremot medveten om att framgång inte uppstår av sig själv. Konkurrensen på bastumarknaden är nämligen hård.

– Å andra sidan finns det också potential. I Finland ansöker man nämligen varje år om 3 000–5 000 bygglov för under 25 kvadratmeter stora byggnader. Marknaden är emellertid känslig, vilket coronapandemin påvisade. När det blir dåliga tider hör bastur till de anskaffningar som man gallrar bort först, säger Humalajoki.

 

Med erfarenhet av över 1 300 bastur

 

Företaget har varit verksamt under namnet Ehta Group sedan början av 2021. Bolagets rötter sträcker sig till början av 2000-talet då Henris pappa Risto Humalajoki började bygga bland annat stugor, stommar och lador av rundtimmer under ett firmanamn.

År 2009 grundade man Hirsituote Humalajoki Oy där också Henri blev delägare. Sortimentet utvidgades till byggnader i hyvlad stock, och tillverkningen av monteringsfärdiga bastur inleddes 2010. Fem år senare beslutade man att koncentrera sig endast på monteringsfärdiga byggnader och därefter har huvudprodukterna bestått av bastur i hyvlad stock och limmad lamellstock. Företaget sysselsätter 5–6 personer och omsättningsmålet för den pågående räkenskapsperioden är enligt Humalajoki 1,2 miljoner euro.

– En ägarbaserad expansion blev aktuell när pappa närmade sig pensionsåldern och jag själv ville dela ansvaret för verksamheten, som redan blivit ganska stor. Då uppstod Ehta Group som köpte upp Hirsituote Humalajokis affärsverksamhet. Förutom mig består Ehta Groups ägare av mina brorssöner Markus och Janne, vår kusin Ahti Humalajoki och min svåger Ville Laitila.

Under åren har vi hittills levererat över 1 300 bastur till våra kunder. Anskaffning av egna lokaler, maskininvesteringar och anställning av ny personal har skapat förutsättningar för tillväxten.

– För att vara framgångsrika är det viktigast att vi kan garantera kvalitet och leveranssäkerhet. I spetsen av produktutvecklingen har vi förutom kvalitet också som mål att öka byggnadernas genomsnittliga storlek. Med tanke på försäljningen är målet också att utveckla konceptet så att det blir allt lättare för kunden att köpa våra produkter och att servicen med leveranser och monteringar kan skötas smidigt, säger Henri Humalajoki.

Trots att företagarna har händerna fulla har man kommit överens om vissa praxis i vardagen.

– I våra värden ingår att jobbet utförs inom rimliga arbetstider och att det gäller både de anställda och oss som är företagare och ägare.

 

Bildtext: – I takt med att monteringsfärdiga byggnader blivit populärare levereras bastur förutom till konsumenter också till företag och husbolag, säger Ehta Groups verkställande direktör Henri Humalajoki.

Text och bild: Jorma Uusitalo