Fortsätt till innehållet
Jetta-talot Tero Hietaniemi
– Perho kommun är mycket företagarvänlig. För oss är det en stor fördel att många här är uppväxta med arbete och har en hög arbetsmoral, berömmer verkställande direktör Tero Hietaniemi.

Jetta-Talo har flera stödben för tillväxt

För att citera Tero Hietaniemi som är verkställande direktör för Jetta-Talo är det full rulle på husfabriken i Möttönen i Perho. Bolagets tillväxtstrategi fungerar bra på marknaden, och att sågverket JET-Puu är en del av koncernen är viktigt i dessa tider när råvarukostnaderna stigit historiskt mycket.

– Framtiden ser mycket ljus ut. Enligt prognosen kommer branschen att växa och under detta år strävar vi efter att öka omsättningen med 20 procent. Under de tre senaste räkenskapsperioderna har vår omsättning ökat med cirka 70 procent. Under den avslutade räkenskapsperioden uppgick koncernens omsättning till cirka 40 miljoner euro, säger Hietaniemi.

Familjeföretaget som fyllde 40 år i fjol har en stor betydelse för livskraften i kommunen. Koncernen har 120 anställda, vilket innebär att över 10 procent av alla arbetsplatser i Perho finns vid Jetta-Talo och JET-Puu.
– Vi har mycket engagerade och motiverade anställda. Det är grunden för allt. Konkurrensen om arbetskraft hårdnar hela tiden, och våra anställda bor i cirka tio olika kommuner. Den största utmaningen är att rekrytera kompetenta personer till expertuppgifter. Vi är tvungna att köpa in över hälften av planeringsarbetet som köptjänst, och till exempel gällande VVS-planering och byggnadskonstruktion får vi förlita oss helt på köptjänster.

Distansarbete påverkar bygglösningarna

 Det största hotet på småhusmarknaden just nu är enligt Hietaniemi att råvarukostnaderna stiger nästan okontrollerat. Varorna har blivit upp till 50 procent dyrare på kort tid. En god nyhet är att byggvolymerna ökat.

– När pandemin slog till stannade försäljningen upp nästan helt i ett halvår, men efter det började en bråd tid vid husfabrikerna. År 2021 byggdes det 8 000 egnahem i Finland, vilket är cirka tusen fler än året innan. I fjol levererade vi totalt 380 bostäder. Av dessa var cirka hundra rad- och parhuslägenheter och resten egnahem. För i år är prognosen 8 600 egnahem.

Dagens livsstil syns i egnahemmens lösningar.
– Medelstorleken på egnahemmen är densamma som tidigare, ungefär 140 kvadratmeter. Numera vill man ha ett eget rum för distansarbete i hemmet, och det är just distansarbetet som gör att många vill byta sin höghus- eller radhuslägenhet till egnahem med fler kvadratmetrar.
Jetta-Talos position på småhusmarknaden har också stärkts på grund av ekologiska aspekter och faktorer som anknyter till energieffektivitet.

– Vi bygger precis de hem som våra kunder vill ha, och dessutom är våra konstruktioner mycket energieffektiva. Speciellt med dessa elpriser är det av stor betydelse om huset har en elförbrukning på 15 000 eller 25 000 kilowatt per år.

Att bygga i trä blir allt populärare i Finland och ute i världen. Till exempel Frankrike har fastställt hur stor andel av de offentliga byggnaderna som ska byggas i trä, säger Hietaniemi som hoppas att kommunerna i Finland kommer att åtgärda bristen på egnahemstomter till skäliga priser på planlagda områden.

– Tomteffektiviteten är bara en del av helheten. Man bör komma ihåg att den som bor i ett egnahem förbinder sig till en kommun under en lång tid och blir en långvarig skattebetalare.

 

Utomstående förstärkning i styrelsen

Perhobolaget satsar allt mer på export och ambitionen är att höja exportandelen till cirka 20 procent av omsättningen. Jetta-Talos export går till de nordiska länderna, speciellt Norge, samt dessutom till England. JET-Puu exporterar sågvirke främst till Frankrike, och i någon mån till Belgien och England.
Bolaget anser också det som viktigt att utveckla styrelsearbetet. I Jetta-koncernens styrelse sitter således numera utöver ägarfamiljens representanter även två utomstående medlemmar.

– Jag tycker att det är mycket positivt att utomstående tillför kunskap och nya perspektiv för bolaget. Samtidigt kan de utmana och sporra den operativa ledningen, säger Tero Hietaniemi.

 

Text och bild: Jorma Uusitalo