Fortsätt till innehållet
Lyydia Märsylä
"Om mina egna barn vill åka utomlands för att studera eller arbeta så skaffar jag dem gärna en tjänst som ser till att någon tar emot dem och hjälper dem när de når sin destination", säger Lyydia Märsylä.

In Between hjälper utländska arbetstagare och studerande som flyttar till Finland 

Främmande land, främmande kultur, främmande seder. En utländsk arbetstagare eller studerande som anländer till Finland ställs inför en massa frågor utan svar. I sådana situationer kan de få hjälp av In Between Consulting som grundats av Karlebybon Lyydia Märsylä. Till företagets utbud hör etableringstjänster och integrationsutbildningar för dem som tänker flytta till Finland eller redan flyttat hit.

Lyckad integration hjälper invandrarna att bli en del av samhället. När det är ordning på livets basförutsättningar är det enklare att fokusera på orsaken till flytten, om det så handlar om arbete eller studier.

De offentliga tjänster som arbetar med integration är bara en del av lösningen. Därför uppkommer det också privata tjänsteproducenter i Finland, såsom In Between Consulting. En av deras styrkor är flexibiliteten, eftersom långt ifrån allt hjälpbehov följer klockan eller kalendern.

”Jag är gärna det första vänligt leende ansiktet som en nyinflyttad möter på Karleby järnvägsstation, oberoende av vilken tid på dygnet hen anländer”, säger Lyydia Märsylä.

Enligt henne är exempelvis Welcome Office Kokkola en tjänst som gör ett viktigt arbete i frågor som berör immigration.

”Invandrarna har emellertid många olika slags servicebehov. En del av dem vill gärna ha allt de behöver enkelt enligt ”nyckeln i handen”-principen, så jag märkte att det fanns behov av en sådan tjänst här.”

In Between Consultings tjänster är ämnade både för företag som anställer internationella arbetstagare och för privatpersoner. I bästa fall underlättar etableringstjänster eller integrationsutbildningar som skaffas från en utomstående serviceproducent märkbart företagens personaladministration.

Lyckad integration stärker hållkraften

Skaffa arbetstillstånd, personbeteckning och skattekort, fixa en bostad och möblera den, ingå elavtal, öppna telefonabonnemang och bankkonto, teckna försäkringar, ordna med barnens dagvård och skola samt fritidssysselsättningar – det är exempel på sådant som ingår i den vardag som invandraren ställs inför i sitt nya hemland.

”Eftersom en bostad är mycket viktig för en smidig etablering erbjuder jag också en förmedlingstjänst. Med andra ord fixar jag hyresgäster åt bostadsägare, till exempel en utländsk studerande under ett läsår eller en utländsk arbetstagare med familj som stannar en längre tid.”

I synnerhet i Karleby finns stora tillväxtförväntningar på storindustrin och under de kommande åren kommer det att behövas hundratals nya arbetstagare på området. En kvalificerad gissning är att också andelen utländsk arbetskraft kommer att öka.

”Integrationsutbildningen är en viktig del av integrationen. Utöver undervisning i finska omfattar utbildningen också till exempel en genomgång av spelreglerna för arbetslivet och kulturen i Finland, men också en presentation av vad som är unikt och karakteristiskt för Karleby och Mellersta Österbotten. Allt detta hjälper invandrarna att få en god vardag och trivas på sin nya hemort”, säger Lyydia Märsylä för att betona hållkraftens betydelse.

Vilka styrkor ser hon i sig själv som producent av etableringstjänster?

”Det går lätt att ta kontakt med mig, jag är uthållig och målinriktad. Tack vare mitt nätverk kan jag reagera snabbt till exempel när det behövs boendelösningar med kort varsel. På det hela taget får jag saker och ting att ordna sig”, ler Märsylä.

 

Text och bild: Jorma Uusitalo

In Between Consulting