Fortsätt till innehållet
Yrittäjä Kaija Slotte Suntinvarren puistossa

En extra hjälpande hand i företagets hektiska vardag

Fram till för tio år sedan hade Kaija Slotte inte kunnat tro att hon ens skulle överväga entreprenörskap. Gradvis började idén om entreprenörskap ändå alltmer och oftare snurra i tankarna, och efter att hennes senaste anställning upphörde till följd av arbetsgivarens konkurs bestämde sig Slotte för att ta ett avgörande steg.

Efter mer än 15 år av mångsidigt kontorsarbete och ekonomiförvaltning känner Slotte väl till kontorens arbetsfyllda vardag.

– Jag har också en ganska realistisk uppfattning om företagarens frihet och ansvar eftersom min man är företagare, ler hon.

Sammantaget uppkommer det ofta situationer i företag där tiden helt enkelt inte räcker till för att sköta allt. Förutom det normala brådskande arbetet kompliceras situationen ibland av sjukskrivningar, och då finns det behov av ersättare för olika långa vikariat. Å andra sidan behöver företag regelbundet hjälp, till exempel ett par dagar i veckan. Bland annat för sådana situationer erbjuder Slottes företag Helpisto hjälp.

 

Efterfrågan styr tillhandahållandet av tjänster

 

Kaija Slotte säger att efterfrågan i slutändan kommer att avgöra vilka tjänster hennes företagsverksamhet kommer att fokusera på i framtiden. I vilket fall som helst är utbudet brett.

– Fakturering, betalning av fakturor, hantering av inköps- och försäljningsfakturor, kundbetjäning och allmännt kontorsunderhåll, uppdatering av webbsidor och sociala medier, kalenderhantering och mötesarrangemang, listar Slotte som exempel på sina tjänster och beskriver sig själv som kontorets allt i allo.

Hon säger att hon också har satsat på att göra det så enkelt som möjligt för kunden att köpa hennes tjänster.

– Jag arbetar alltid enligt behov med flexibla arbetstider. Kunden får en faktura för det utförda arbetet och behöver till exempel inte ordna företagshälsovård.

Kaija Slotte är till utbildningen tradenom i företagsekonomi. Hon berättar att hon uppdaterat sina kunskaper med bland annat studier inom personal- och ekonomiförvaltning. Många dataprogram i branschen, såväl som grunderna i kodning, har också blivit bekanta. Under vårvintern deltog Slotte i en entreprenörskurs.

– Idag möjliggör virtualvärlden och digitaliseringen tillhandahållet av tjänster var som helst. I Södra Finland är virtuella assistenter redan mycket allmänna, och det är också ett alternativ. Under coronatiden har distansarbete också i allmänhet blivit mycket vanligt i företagen. Eftersom jag tycker om att interagera med människor strävar jag till att hitta kunder särskilt i Karleby och andra närliggande områden.

Den nya entreprenören säger att hon direkt från början fått ett positivt mottagande.

– När jag tidigare var och pratade om mina planer vid KOSEK fick min företagsidé väldigt uppmuntrande understöd. Jag är mycket hoppfull över vad framtiden som företagare kommer att föra med sig. Mitt mål är att jag i något skede helt ska kunna försörja mig själv som företagare, säger Kaija Slotte.

 

Bildtext: Kaija Slotte tillhandahåller tjänster till sina kunder antingen på distans eller på plats på kundens kontor.

Text och bild: Jorma Uusitalo