Fortsätt till innehållet
Mestaripurkajat Ab:s företagare
– Vi har rivit allt från egnahem till drygt 5 000 kvadratmeter stora fastigheter, men bolagets axlar bär även vid större rivningsobjekt, säger Janne Mäkelä på Mestaripurkajat.

Att riva en byggnad kräver skicklighet

Fram med skopan och ner med byggnaden. Om någon tror att rivningsarbete är så enkelt så har man fel. Att riva en byggnad kräver skicklighet på många sätt, betonar Janne Mäkelä från Perho som är företagare inom branschen.

 

Trots att rivningsarbete är en bransch där det råder hård konkurrens har företaget Mestaripurkajat, som ägs av Janne Mäkelä och Arttu Kivelä, lyckats öka sin omsättning mycket under de senaste åren. 2017 hade företaget en omsättning på 232 000 euro och i fjol bokfördes redan en omsättning på 1,5 miljoner euro, vilket är dubbelt mer än föregående år. Det viktigaste är att företaget, inklusive företagarna själva, kunnat sysselsätta nio personer och vuxit på ett lönsamt sätt.

– Kommunerna och städerna är en stor sysselsättare för oss. Vi har rivit allt från egnahem till drygt 5 000 kvadratmeter stora fastigheter, såsom gamla skolor och flervåningshus. Vid behov kan vi också riva större objekt. Byggnaderna rivs och skadliga ämnen, i praktiken asbest, tas om hand på rätt sätt. Sex av våra anställda har asbesttillstånd, så om det dyker upp asbest i samband med arbetet finns det alltid en sakkunnig på plats, berättar Janne Mäkelä.

Från en byggnad som ska rivas uppstår alltid tonvis med rivningsavfall och att återvinna avfallet är en väsentlig del av den cirkulära ekonomin i byggnadsbranschen.

– Av rivningsavfallet är det endast högst 3 procent som hamnar till avstjälpningsplatsen. Asbest återvinns inte men återvinning av ull utreds hela tiden. Betong är den tyngsta massan i en fastighet. Det bästa alternativet är att hitta ett användningsobjekt för betong till exempel som markbyggnadsmaterial i anslutning till vägar, parkeringsplatser eller industriområden.

 

Maskinföraren bär ett stort ansvar

 

Mäkelä började arbeta inom rivningsbranschen 2008. Redan då återvanns material, men under de senaste åren har utrustningen främjat hanteringen och utnyttjandet av rivningsavfallet som resurs.

– Om det är möjligt krossar vi betongen redan på plats. I Perho har vi ett eget behandlingsområde och miljötillstånd för hantering av betong, trä och metallavfall. Metall sorteras i fraktioner och krossat träavfall transporteras till värmekraftverk i regionen. Vi arbetar på olika håll i Finland och för att entreprenaderna ska vara framgångsrika även ekonomiskt är det viktigt att utreda på förhand hur rivningsavfall tas emot på olika ställen.

En grundregel för rivningsarbete är att man aldrig kan vara helt säker på vad ett objekt slutligen innehåller. Maskinföraren bär ansvaret i överraskande situationer, men även för att arbetet ska framskrida smidigt överlag.

– Man blir en duktig maskinförare genom erfarenhet. Maskinföraren måste till exempel kunna förutse kommande arbetsskeden och känna igen skadliga ämnen. Trots att man i början gör en kartläggning av skadliga ämnen, dyker det alltid upp överraskningar, i synnerhet i anknytning till asbest, säger Mäkelä.

Mestaripurkajat är fortfarande tillväxtorienterade.

– Vi har ett professionellt team som inte är handfallna ens i svåra lägen. Till exempel Karleby- och Jakobstadsregionen är områden där vi säkert kan hitta fler intressanta uppdrag, konstaterar Janne Mäkelä.

Text och bild: Jorma Uusitalo