Fortsätt till innehållet

Projekt Nordic Battery Belt Logistics som ska se på logistikflöden i fråga om de i Kvarkenregionen planerade batterietableringarna.

  • Partnerskap:
    Kvarkenrådet EGTS (lead part), Vasaregionens utveckling Ab VASEK, Skellefteå kommun, Karlebynejdens Utveckling Ab KOSEK. Utöver detta stöds projektet av Rana utvikling, MidtSkandia och Future Cleantec Solutions.
  • Total budget: 300 000 EUR
  • Huvudfinansiär: Interreg Botnia-Atlantica
  • Projekttid: 05/2021-10/2022

I Nordic Battery Belt Logistics tas fram en strategi som ska bidra till hållbara och kostnadseffektiva transporter i regionen i ett gränsöverskridande perspektiv. Strategin ska ge en ökad förståelse för vilka nya logistikflöden som kan förväntas uppstå till följd av pågående och planerade etableringar av batteriproduktion i regionen. Det handlar både om en inventering och en strategi för hur regionens logistikutbud och infrastruktur bör utvecklas för att understödja utveckling av batteriklustret Nordic Battery Belt.

 

 

Nordic Battery Belt Logistics

Ta kontakt!