Fortsätt till innehållet

 

Målet med etapp II av projektet Ledernas och turistservicens Mellersta Österbotten är att stödja utvecklingen och tillväxten i turistföretag i Mellersta Österbotten samt att öka den gemensamma synligheten och attraktionskraften för naturturismen i landskapet. Utvecklingen eftersträvas genom att stödja företagens produktutveckling, produkternas och tjänsternas kvalitet samt ibruktagandet av digitala försäljningskanaler. Nätverkande företagen emellan skapar möjligheter för ömsesidig sparring och gemensamma produktpaket. Möjligheterna till naturturism i Mellersta Österbotten lyfts fram genom gemensam synlighet och olika marknadsföringskanaler. Efter projektet har företagens affärsverksamhet utvecklats och sysselsättningen har förbättrats. Företagen genomför marknadsföringsåtgärder tillsammans och attraktionskraften för naturturismen i Mellersta Österbotten har ökat.

Outdoor Active >>>

Projekt pågår under perioden 1.10.2019-30.9.2022. Antalet stöd för projektet är 319 872 €.

Ta kontakt!