Fortsätt till innehållet
Kolmiosainen kuva, jossa merimaisema, viuluja ja pitkospuut

Ledernas och turistservicens Mellersta Österbotten, etapp II

 

Målet med etapp II av projektet Ledernas och turistservicens Mellersta Österbotten är att stödja utvecklingen och tillväxten i turistföretag i Mellersta Österbotten samt att öka den gemensamma synligheten och attraktionskraften för naturturismen i landskapet. Utvecklingen eftersträvas genom att stödja företagens produktutveckling, produkternas och tjänsternas kvalitet samt ibruktagandet av digitala försäljningskanaler. Nätverkande företagen emellan skapar möjligheter för ömsesidig sparring och gemensamma produktpaket. Möjligheterna till naturturism i Mellersta Österbotten lyfts fram genom gemensam synlighet och olika marknadsföringskanaler. Efter projektet har företagens affärsverksamhet utvecklats och sysselsättningen har förbättrats. Företagen genomför marknadsföringsåtgärder tillsammans och attraktionskraften för naturturismen i Mellersta Österbotten har ökat.

Outdoor Active >>>

Projekt pågår under perioden 1.10.2019-30.9.2022. Antalet stöd för projektet är 319 872 €.

Ta kontakt!