Fortsätt till innehållet

Underleverantörsmässa ordnas igen i Tammerfors den 27–29 september 2022

KOSEK och företag från regionen deltar med en gemensam monter och det finns fortfarande några platser kvar! Montern har planerats av Design Company Solmu.

Vill du vara med? Kontakta i så fall företagsutvecklare Pekka Pohjola: pekka.pohjola@kosek.fi / 0400967606

På underleverantörsmässan Alihankinta presenteras metall-, elektronik-, plast- och gummiindustrin samt planering och konsultering inom branscherna. Finlands ledande mässevenemang inom industrin erbjuder ett unikt tvärsnitt av utsikterna inom branschen och dess framtid. Vid det största evenemanget inom branschen möts företag inom industrin, sakkunniga och beslutsfattare. Årets tema för evenemangshelheten Alihankinta och AlihankintaHEAT är industrins attraktionskraft, dess behov och branschens proffs.