Fortsätt till innehållet
Tunisiens ambassadör i Finland och hennes följe

Tunisiens ambassadör i Finland besöker Karleby måndagen den 21 februari 2022

Besöket ordnas i anslutning till projektet Supporting Alliance for the African Mobility (SAAM). I projektet deltar utbildningen i naturresursbranschen vid Mellersta Österbottens yrkesinstitut (Kpedu) i Kannus. Projektansvarig vid Kpedu är koordinator för internationella ärenden Heidi Jokinen. Inom projektet, som finansieras av EU och Afrikanska unionen, byggs en bro mellan Europa och Afrika och rörlighetsperioder mellan kontinenterna pilottestas. I projektet deltar 16 afrikanska och 8 europeiska stater. Från Norra Europa deltar endast Finland och Kpedu.

Ambassadören besöker stadshuset på måndag eftermiddag som Karleby stads och KOSEKs gäst. Under besöket ges en översikt över aktuella frågor inom näringslivet i Karleby och hela regionen samt mötet mellan internationella arbetssökande och arbetsgivare. I diskussionerna deltar stadens utvecklingsdirektör Jonne Sandberg, Österbottens handelskammares verkställande direktör Paula Erkkilä, KOSEKs verkställande direktör Timo Lahtinen, affärsrelationsutvecklare Nora Birkman Neunstedt samt Matthew Mendy från det kommunala sysselsättningsförsöket i Karlebyregionen.

 

Mer information:

Heidi Jokinen
projektplanerare, koordinator för internationella ärenden
Kpedu
heidi.jokinen@kpedu.fi
044 7250624

Jonne Sandberg
utvecklingsdirektör
Karleby stad
jonne.sandberg@kokkola.fi
044 7809093

Timo Lahtinen
verkställande direktör
KOSEK
timo.lahtinen@kosek.fi
050 4207722