Fortsätt till innehållet

Stöd till arbetsgivare för anställning av ung person sommartid

Förutom att erbjuda sommarjobb själv vill Karleby stad främja ungas sommarsysselsättning genom att betala stöd till andra arbetsgivare som anställer sommarjobbare. Stödet kan beviljas personer som bor i Karleby och arbetsgivare som är verksamma i Karleby om de anställer sommarjobbare i åldern 16−20 år.

Bidrag beviljas för sommarjobbare som anställs för 3-6 veckor och arbetstiden uppgår till minst 120 timmar under semesterperioden 1.5–30.9.

Stödet kan sökas under tiden 1.2−31.3.2022. Sökandena meddelas om stödbeslutet under maj månad.

Sök stöd!