Fortsätt till innehållet

Sommaruppehåll i Startpengs ärendena under tiden 4.7.-31.7.2022

Nya företagare & Startpengs sökande!

Du bör vara ute i god tid och reservera tillräckligt med tid till sökandet av Startpeng.

Observera att vi för Österbottens TE-byrås del har ett sommaruppehåll i Startpengs ärendena under tiden 4.7.-31.7.2022

Till ansökan ska bifogas Affärsverksamhetsplan, Lönsamhetskalkyler och vid behov även uppgifter om finansiering.

För lönsamhetskalkylerna och sökande av finansiering får du hjälp av regionens Nyföretagscentrum:

Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK(Startia), Kokkolanseudun Kehitys Oy KOSEK, Oy Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia, Företagshuset Dynamo Närpes, Kristinestads näringslivscentral samt Kaustisen seutukunnan yrityspalvelu.

Tilläggsuppgifter fås från Österbottens TE-byrå, Företagstjänster tel. 0295056001