Fortsätt till innehållet
kaksi henkilöä sateisessa säässä meren rannalla

Snäppet svalare

Under den nationella kampanjen Snäppet svalare, som börjar på hösten, uppmuntras alla finländare att vidta snabbverkande och konkreta energisparåtgärder. Syftet med kampanjen är att få minst 75 procent av finländarna att spara energi och målet på längre sikt är en permanent lägre energiförbrukning. Målet är gemensamt för alla hemma, i trafiken, på arbetsplatser och i läroinrättningar.