Fortsätt till innehållet

Småhustomter för yrkesbyggare

Karleby stad erbjuder följande kvarter att sökas för bostadsbyggande till yrkesbyggare och byggherrar (byggföretag och andra som utövar byggverksamhet som huvudsyssla). Tomterna kan bebyggas sommaren 2022.

Kvarter för byggande i bolagsform:

  • tomt 59-52-5 (A, e= 0,40), Måsen 6, 1 981 m2,
  • tomt 59-53-6 (A, e= 0,40), Måsen 5, 3058 m2
  • kvarter 165-12 (APP, e=0,30) Lergropsvägen, ca 4600 m2.

För tomterna vid Måsen har en skild kvartersplan gjorts upp som styr byggandet.

Alla kvarteren är avsedda för bostadsbyggande i bolagsform och de överlåts endast genom försäljning. Yrkesbyggarna kan också ansöka om egnahems- och parhustomter som erbjudits tidigare. Stadsstyrelsen beslutar om vilka som erhåller tomter.

Ansökan är öppen fram till 31.8.2022.

Mera information:         

Matti Kivistö, tfn 044 780 9343 (förnamn.efternamn@kokkola.fi)

Kim Harlamow,  tfn 044 780 9345 (förnamn.efternamn@kokkola.fi)

Mer information på Karleby stad webbsida