Fortsätt till innehållet

Småhustomter för yrkesbyggare i Karleby

Karleby stad erbjuder följande kvarter att sökas för bostadsbyggande till yrkesbyggare och byggherrar (byggföretag och andra som utövar byggverksamhet som huvudsyssla). Tomterna kan bebyggas sommaren 2023.

Kvarter för byggande i bolagsform:

  • tomt 125-24-1 (AP, e=0,30), 4 282 m2 , Nejonögsvägen 1
  • tomt 125-25-1 (AP, e=0,30), 2 250 m2 , Borgsvägen 35
  • tomt 125-26-1 (AP, e=0,30), 2 250 m2 , Borgsvägen 39
  • tontti 125-26-2 (AP, e=0,30), 2 541 m2 , Borgsvägen 41

För tomterna har en skild kvartersplan gjorts upp som styr byggandet.

Alla kvarteren är avsedda för bostadsbyggande i bolagsform och de överlåts endast genom försäljning. Yrkesbyggarna kan också ansöka om egnahems- och parhustomter som erbjudits tidigare. Stadsstyrelsen beslutar om vilka som erhåller tomter.

Ansökan är öppen fram till 31.8.2023.

Mera information:         

Matti Kivistö, tfn 044 780 9343 (förnamn.efternamn@kokkola.fi)

Kim Harlamow,  tfn 044 780 9345 (förnamn.efternamn@kokkola.fi)

Sami Karjalainen, tfn 040 806 5431 (förnamn.efternamn@kokkola.fi)

Ansökningarna lämnas in senast den 31 augusti

Mer information på Karleby stad webbsida