Fortsätt till innehållet

Preliminära tidtabeller för gatusaneringar i Karleby centrum

Saneringen av Långbrogatan startar ti 19.4 på avsnittet Östra Kyrkogatan – Västra Kyrkogatan. Gatuavsnittet är tillfälligt avstängt för trafik under den tid arbetet pågår.
Uppgifterna uppdateras i takt med att arbetet fortskrider i Karleby stad webbsidor >>>