Fortsätt till innehållet

Österbottens TE-byrå har ett sommaruppehåll i Startpengs ärendena under tiden 3.7.-31.7.2023

Nya företagare & Startpengs sökande, du bör vara ute i god tid och reservera tillräckligt med tid till sökandet av Startpeng. Ta kontakt i god tid, så du hinner sköta ärendet med KOSEKs företagsrådgivaren, utarbeta en affärsplan, och så hinner vi sköta alla andra formaliteter i samband med att ansöka om startpeng innan verksamhetsstart.

Till ansökan ska bifogas Affärsverksamhetsplan, Lönsamhetskalkyler och vid behov även uppgifter om finansiering.

För lönsamhetskalkylerna och sökande av finansiering får du hjälp av KOSEK.

Ta kontakt!