Fortsätt till innehållet
KOSEKin asiakaspalvelupiste

Nyföretagarrådgivningen har visat sig skapa livsdugligare företag

Via KOSEKs nyföretagarrådgivning grundas årligen i genomsnitt 100 nya företag. I Mellersta Österbottens område grundas nu nya företag så gott som i vanlig takt, efter de förändringar som coronapandemin fört med sig.

”Nyföretagarrådgivningens syfte är inte att hjälpa till med att grunda så många företag som möjligt, utan utgångspunkten är att de företag som grundas ska vara så livsdugliga som möjligt. Under rådgivningsprocessen går vi igenom de eventuella riskerna, förpliktelserna och kostnaderna med verksamheten på ett så konkret sätt som möjligt tillsammans med den nya företagaren. Naturligtvis behövs det nya och även galna idéer för att saker och ting ska utvecklas”, berättar KOSEKs företagsutvecklare och nyföretagarrådgivare Sami Viljanen.

Företag som grundats via KOSEKs nyföretagarrådgivning kan på ett naturligt sätt ta del av de avgiftsfria företagsutvecklingstjänsterna i Karleby och Perho. Efter att man grundat företaget kan man nämligen fortsätta kundförhållandet genom företagets alla olika skeden ända fram till ett eventuellt ägarskifte.

”Företag som grundats via nyföretagarrådgivningen har visat sig vara livsdugligare. När situationen undersöks fem år efter att företaget grundats är 80 % av dem fortfarande verksamma (utan rådgivning är andelen ca 50 %) och antalet anställda har fördubblats. Nyföretagarcentret står alltid på kundens sida – det kan också vara en bra lösning att låta bli att grunda företaget. Vår kundnöjdhetsgrad har hållits på en hög nivå och vi arbetar konstant för att våra tjänster ska bli allt bättre kända. I början av kundförhållandet krävs vanligtvis flera meddelanden och möten innan företagaren förstår att ta kontakt med både mindre och större frågor som berör affärsverksamheten. Vi arbetar via flera kanaler och utöver personlig rådgivning kan vi också erbjuda ett täckande utbud av verktyg för planering av affärsverksamheten”, fortsätter Sami Viljanen.

”En liten ökning av aktiviteten kan även ses vid Perho nyföretagarrådgivning. I rådgivningsprocessen deltar flera nya företagare. Här karaktäriseras nya företagare av att de redan planerat företagsverksamheten och kartlagt dess behov på marknaden. När man tar kontakt med rådgivningen vill man snabbt grunda sitt företag. Det är glädjande att allt fler företag som funderar på ägarskifte har sökt sig till våra tjänster”, berättar KOSEKs företagsutvecklare och nyföretagarrådgivare Anne Koskinen som är verksam i Perho.

Ägarskifte är också ett bra alternativ att inleda en karriär som företagare, och det blir allt vanligare. Det råder emellertid brist på lämpliga företag som kan köpas. Det finns företagare i området som håller på att övergå i pension, men trots en god utveckling börjar man fortfarande fundera på ägarskifte i ett alltför sent skede med tanke på försäljning av företaget. Ibland tar processerna flera år och man måste också komma ihåg att ägarskiften inte endast handlar om teknik. Att överlåta sitt livsverk i någon annans händer är ofta den största utmaningen i helheten för den gamla företagaren.

KOSEK och projektet för ägarskiften för små och medelstora företag, som genomförs av Mellersta Österbottens Företagare, ordnar det nya evenemanget Mellersta Österbottens företagsmarknad i regionen. Evenemanget sammanför personer som är intresserade av att sälja och köpa företag på ett konfidentiellt sätt. Evenemanget ordnas den 9 april 2022. Läs mer om evenemanget här: www.kpyritysmarkkinat.fi/

Mer information:

Sami Viljanen
företagsutvecklare och nyföretagarrådgivare
0447809900
sami.viljanen@kosek.fi

Anne Koskinen
företagsutvecklare och nyföretagarrådgivare
0447809241
anne.koskinen@kosek.fi