Fortsätt till innehållet

Nationellt lika många nya företag som före coronapandemin – ”Distansarbete lockade till att bli företagare”

Under 2021 grundades via Nyföretagarcentralerna nästan lika många företag som före coronapandemin 2019. Omvälvningen i arbetslivet som coronapandemin satte igång märktes hos Nyföretagarcentralernas kunder i form av mod att förverkliga länge närda företagsdrömmar och en vilja att bestämma själv över sättet att utföra arbetet. Läs om företag som grundades i fjol och om nya företagare i Översynen av nyföretagsamheten.

Nyföretagarcentralernas avgiftsfria och personliga företagsrådgivning utnyttjades i fjol av 13 015 nya kunder, vilket är 11 procent fler än året innan. Osäkra tider har traditionellt gett företagsrådgivningen fler kunder. Även det faktum att man under rekommendationerna om distansarbete hade blivit van att jobba mer självständigt i sin egen miljö lockade till företagande i fjol.

– Våra företagsrådgivare märkte att de som varit löntagare efter rekommendationen om distansarbete inte längre nödvändigtvis var så sugna på att återvända till arbetsplatsen. När man hade blivit van att jobba mer självständigt hemifrån eller varför inte från sommarstugan, började företagarens frihet locka på ett nytt sätt. Distansarbete lockade till att bli företagare, berättar Susanna Kallama, vd för Nyföretagarcentralerna i Finland r.f.

 

Goda råd ännu viktigare än förr

Under fjolåret grundades sammanlagt 6 908 företag via Nyföretagarcentralerna. De nya företagen grundades under exceptionella förhållanden, vilket tvingade de nya företagarna att göra ett omsorgsfullt förberedande arbete.

Patent- och registerstyrelsens statistik visar att det registrerades sammanlagt 6 procent fler företag i Finland i fjol än ett år tidigare. Via Nyföretagarcentralerna grundades till och med 16 procent fler nya företag än året innan. Ökningen av antalet företag som grundades med hjälp av företagsrådgivningen var således klart större.

Kunderna har också varit nöjda med den rådgivning de fått av Nyföretagarcentralerna.  Kundnöjdheten mätt på skalan 1–5 är 4,7. I Nyföretagarcentralerna hoppas man att kännedomen om den goda, avgiftsfria rådgivningen når alla nya företagare, eftersom rådgivningen är till nytta för alla, exceptionella förhållanden eller ej.

– Många nya företag som grundades under pandemitiden är möjligen starkare än genomsnittet, eftersom man var tvungen att utreda och planera lönsamhet och rutiner särskilt omsorgsfullt. Värdet av den personliga rådgivning som Nyföretagarcentralerna tillhandahåller har kommit fram på ett helt nytt sätt i den här tiden. Jag hoppas att uppskattningen av företagsrådgivningen fortsätter och dess resurser förstärks eftersom det har visats att rådgivningen hjälper till att skapa företag med längre livscykler än genomsnittet, konstaterar Kallama.

Vilka var kunderna som fick företagsrådgivning? I vilka branscher grundades företag? Se svaren på dessa frågor och annan intressant information i Översynen av nyföretagsamheten 2021. Granska regional information i den bifogade tabellen.

 

Mer information   

Nyföretagarcentralerna i Finland rf
verkställande direktör Susanna Kallama
susanna.kallama@uusyrityskeskus.fi,
tfn 040 587 2445