Fortsätt till innehållet
Företagsmarknad i Karleby

Mellersta Österbottens företagsmarknad ordnas i Karleby 9.4.2022

På Mellersta Österbottens företagsmarknad lördagen den 9 april 2022 samlas person som planerar att köpa eller sälja ett företag. Datumet för evenemanget sköts upp till april på grund av den rådande situationen med coronavirus.

På företagsmarknaden erbjuds fina köpobjekt inom bland annat industri, handel och service. Förutom köpare och säljare finns det också sakkunniga och finansiärer på plats.

Företagsmarknadens grundtanke är att erbjuda personer som planerar att köpa eller sälja ett företag en möjlighet att möta varandra på ett enkelt sätt och inleda affärerna. Ett ägarskifte är en krävande process som tar sin tid och där man ofta också behöver experthjälp till exempel för att fastställa företagets värde och pris. Av denna orsak finns det också ett stort antal sakkunniga inom ägarskiften på plats.

Diskretion står i centrum för evenemangskonceptet. Den exakta evenemangsplatsen berättas endast för de som anmält sig och varje deltagare undertecknar ett sekretessavtal när de anländer till evenemanget. Webbplatsen för Mellersta Österbottens företagsmarknad hittar du på adressen: https://kpyritysmarkkinat.fi/

 

Mer information:

Janne Vähäkangas
företagsutvecklare, KOSEK
0400-727099
janne.vahakangas@kosek.fi

Matti Koivisto
projektchef, Keski-Pohjanmaan Yrittäjät
Projektet för ägarskiftestjänster för små och medelstora företag
050-3211749
matti.koivisto@yrittajat.fi