Fortsätt till innehållet

Kostnadsstödets sjätte ansökningstid slutar 31.5. kl 16.15

Kostnadsstödet är avsett för företag som på grund av coronapandemin har förlorat över 25 procent i omsättning jämfört med referensperioden och som därför har det svårt att klara sina oflexibla kostnader och lönekostnader. Enligt statsrådets riktlinjer ska stödbehovet och stödbeloppet bedömas utifrån den plötsliga förlust i omsättning som pandemin har orsakat. Syftet med stödet är att hjälpa företagen att överbrygga coronakrisen.

Mer information