Fortsätt till innehållet
KOSEKin henkilöstö

KOSEK önskar alla en solig och varm sommar!

Kontoret är stängt 3.7–30.7.2023

I brådskande ärenden kan du kontakta oss per telefon: 050 543 7492