Fortsätt till innehållet

Koncern- och stadsutvecklingssektionen behandlade dotterbolagens styrelseposter

Karleby stads koncern- och stadsutvecklingssektion behandlade dotterbolagens styrelseposter på sitt sammanträde torsdagen den 27 april.

Koncern- och stadsutvecklingssektionen föreslår bolagsstämman att KOSEKs styrelses sammansättning kompletteras enligt följande: Lauri Laajala till ordförande och Jonas Heinola, Oliver Pietilä, Antti Sallansalmi, Kirsi Rytkönen och Linda Boberg-Santala som andra ledamöter.