Fortsätt till innehållet

Karleby stad söker ny aktör till campingområdet genom sluten auktion

Karleby campingområde är en del av Havsparkens helhet som ligger cirka 3 km från centrum av staden. Affären omfattar campingområdets receptionsbyggnad, servicebyggnad, 4 semesterbostäder, 5 inkvarteringsstugor med dusch, 9 campingstugor, ett vindskydd för övernattning samt förråd, lagertak, grilltak, paviljong och wc. Affären omfattar inte den minigolfbana som nu finns på området, inte heller reservationssystemet.

En ny aktör till campingområdet söks genom sluten auktion. I förfarandets första skede lämnar anbudsgivaren en anmälan om deltagande på basis av vilken de valda deltagarna kallas skilt till sluten auktion.

Läs mer