Fortsätt till innehållet

Karleby stad och företagarföreningar undertecknade ett livskraftslöfte

Karleby stad och företagarföreningar som är verksamma i Karlebyregionen (Karleby, Kelviå, Lochteå, Ullava) har förhandlat och uppgjort ett gemensamt livskraftslöfte för fullmäktigeperioden 2022–2025. Livskraftslöftets syfte är att komma överens om gemensamma mål för att främja Karlebys företagarvänliga atmosfär samt för att stärka stadens livskraft. Det följs årligen upp hur livskraftslöftets linjeringar och utvecklingsobjekt förverkligats.

Livskraftslöftets mål är att tillsammans utveckla

  • en öppen dialog och öppet partnerskap
  • smidiga planläggnings- och tillståndsprocesser
  • företagarvänliga upphandlingar
  • bedömning av konsekvenser för företag
  • uppmuntran till företagsamhet och utnyttjande av företagarenkäter

“Det här är ett betydelsefullt avtal som också stöder Karleby stadsstrategis mål om företagarvänlighet. Avtalets teman kommer att utgöra en central del av stadens näringspolitik. Ett gemensamt livskraftslöfte engagerar både staden och företagare i långsiktig utveckling”, konstaterar Karleby stads utvecklingsdirektör Jonne Sandberg.

Livskraftslöftet undertecknades under en tillställning fredagen den 4 november 2022.

 

Mera information:

Jonne Sandberg
utvecklingsdirektör
Karleby stad
044 780 9093
jonne.sandberg@kokkola.fi