Fortsätt till innehållet
Kokkolan messuosaston havainnekuva Tampereen Alihankintamessuilla

Karleby igen på underleverantörsmässan i Tammerfors 21–23.9.

Karleby stad, KOSEK och regionens företag deltar den här veckan i den ledande mässan för finländsk industri, underleverantörsmässan Alihankintamessut i Tammerfors.

Den tre dagar långa mässan erbjuder en träffpunkt för spetsföretag, experter och beslutsfattare inom metall-, elektronik-, plast- och gummiindustrin. Över 900 utställare deltar i mässan.

Företag i Karleby har flera års erfarenhet av mässamarbete och gemensamma avdelningar. På den gemensamma avdelningen finns Best-Hall, Earthpac, Hiltop, Apex Automation Oy, LCC och Laser Steel samt KOSEK och Karleby stad. Avdelningen, som visar upp stadens nya varumärke, har designats av Solmu Design från Karleby.

”Företagen i vår region väntar redan på att få delta i underleverantörsmässan, och speciellt ser man fram emot att träffa kunder och samarbetsnätverk ansikte mot ansikte. Det är intressant att efter den långa väntetiden se vad nytt den exceptionella tiden har fört med sig till mässan. Vi deltar i mässan med positiva förväntningar”, konstaterar KOSEKs företagsutvecklare Pekka Pohjola

För många företag är underleverantörsmässan årets viktigaste tillfälle att skapa nya kontakter och affärer. Deltagarna och företagen kan redan på förhand bilda nätverk genom att boka möten med andra deltagare. De personer man helst vill träffa har ofta överenskomna möten i sina kalendrar redan i förväg, därför fungerar den sociala nätverkstjänsten som en bra genväg för att komma i kontakt med önskad expertis och kontakter.

En synlig kampanj lyfter fram Karlebys goda logistik och inspirerande atmosfär
Under underleverantörsmässan syns Karleby också i Tammerfors gatubild och media. Under den två veckor långa kampanjen är Karlebys läge, tillgänglighet och livskvalitet huvudteman, och utöver till mässbesökarna riktar sig kampanjen till företag, invånare och studerande i Birkaland.

”Kampanjen lyfter fram Karlebys goda logistik och inspirerande atmosfär”, berättar Karleby stads marknadsförings- och kommunikationschef Päivi Korpisalo. ”Vi vill bryta myten om Karlebys avlägsna läge och visa vår stad som impulsgivande och företagsam där det är gott att leva, vara företagare och studera.”

Kampanjen syns på digitala skyltar vid planen framför Tammerfors järnvägsstation och perrongerna, busshållplatserna och de nya spårvagnarna, i Ilta-Sanomats och Aamulehtis digitala innehåll, på Facebook och Instagram samt i Pirkanmaan Yrittäjä-tidningens mässnummer som delas ut mellan Aamulehti.