Fortsätt till innehållet
Kokkola Material Week työryhmä

Hybridevenemanget Kokkola Material Week överträffade alla förväntningar

Hybridevenemanget Kokkola Material Week som inleddes den 15 november i Tullpackhuset samlade över 630 intresserade av kemiindustri, bioekonomi, batteriteknologi och aktuell forskning och utvecklingsutsikter. I år ordnades Kokkola Material Week som ett hybridevenemang i Karleby. De avgiftsfria evenemangen i anslutning till konferensen var öppna för alla, endera i Tullpackhuset och Karleby stadshus eller via livestream. Publikdagen i köpcentret Chydenia ställdes in på grund av det försämrade coronaläget i regionen. Coronapassen kontrollerades av deltagarna i seminariedagarna och den nya praxisen ordnades på ett smidigt sätt.

  • I det stämningsfulla Tullpackhuset samlades en live-publik med nästan hundra personer som fick följa med intressanta anföranden lotsade av den medryckande moderatorn André Noel Chaker. Måndagens seminarieprogram kunde följas i sin helhet även via livestream. Vi märkte emellertid hur glada människor var över att äntligen få delta på plats och se och höra talarna och nätverka med andra deltagare, berättar KOSEKs projektexpert Nora Birkman Neunstedt.

För måndagens livestream från öppningsseminariet svarade KPK Events och för sändningar från stadshuset svarade studerande från Mediakeskus LIME under ledning av sina handledare.

– Hela seminarieveckan är en gemensam ansträngning av åtskilliga aktörer, och det är fint att vi också kan erbjuda studerande i regionen en möjlighet att få bekanta sig med hur det är att genomföra ett stort evenemang. Studerandena har också en utmärkt chans att delta i seminarier där de får se eventuella kommande arbetsgivare och få information om utvecklingsutsikterna inom branschen, säger Anu Rantamäki från Karleby universitetscenter Chydenius som är koordinator för Kokkola Material Week.

Geo-, Re- och BioKokkola-dagarna som ordnades under Kokkola Material Week fortsatte serien av sakkunniga talare under hela veckan. Under tisdagens GeoKokkola-evenemang fördes diskussioner om bl.a. kompetens och utbildning, batteriklustret och underleverantörskedjor. Under tisdagskvällen ordnades dessutom nätverksevenemanget Industry Meeting Point för företagare. I samband med ReKokkola på onsdagen gick man på djupet med energilösningar inom kemiindustrin nu och i framtiden samt framtida behov och teknologier i anslutning till kemiindustrins klimatvägkarta som behövs för att uppnå kolneutralitet. Som det andra temat i samband med ReKokkola presenterades spetskompetensområdena i Karlebys ekosystemavtal. Dessutom fördes en intressant paneldiskussion om ekosystemet för batterikemikalier. I slutet av onsdagen ordnades Team Finlands evenemang på finska, som riktade sig i synnerhet till små och medelstora företag. På torsdagen avslutades hela seminarieveckan med BioKokkola-dagen med temana biogas, torv, biokemikalier och ekosystem i en hållbar bioekonomi.

– Nästa år firar vi Kokkola Material Weeks tioårsjubileum. Tidpunkten för evenemanget har fastställts till den 14–17 november 2022 och förberedelserna för nästa evenemang kommer snart att inledas. Att ordna evenemanget som ett hybridevenemang kräver naturligtvis mer resurser, men vi tror att vi i viss mån kommer att hålla fast vid en liknande modell även i fortsättningen. Via webben är det också lättare att nå en mer internationell publik genom vilken vi kan berätta för allt fler om Karlebys centrala roll i byggandet av en hållbar framtid, konstaterar KOSEKs verkställande direktör Timo Lahtinen.

I arrangemangen deltog: Biodalen-klustret, Centria yrkeshögskola, Geologiska forskningscentralen, Mellersta Österbottens förbund, Kokkola Industrial Park, Karleby stad, KOSEK, Karleby universitetscenter Chydenius, Kpedu, KPK Events, Naturresursinstitutet, Mediakeskus Lime, Uleåborgs universitet samt NTM-centralen i Österbotten.

Mer information fås av:

Anu Rantamäki
Karleby universitetscenter Chydenius
040 8247 012
anu.m.rantamaki@jyu.fi

Timo Lahtinen
KOSEK
050 420 7722
timo.lahtinen@kosek.fi

Nora Birkman Neunstedt
KOSEK
044 7809 091
nora.birkman.neunstedt@kosek.fi