Fortsätt till innehållet

Företagare kan få temporärt arbetsmarknadsstöd i januari–februari 2022

Företagarna har temporärt kunnat få arbetsmarknadsstöd på lindrigare villkor än normalt på grund av coronaviruspandemin. På grund av det försämrade coronaläget förlängs den temporära ändringen. Republikens president stadfäste lagändringen den 28 januari 2022 och den träder i kraft den 31 januari 2022.

En person som har varit sysselsatt på heltid som företagare har i regel rätt till arbetslöshetsförmån när företagsverksamheten har upphört helt och hållet. Under coronatiden har företagare temporärt kunnat få arbetsmarknadsstöd, om heltidsarbetet har upphört eller inkomsterna har minskat på grund av coronapandemin.

Villkor för erhållandet av temporärt arbetsmarknadsstöd är att

 

  • företagarens arbete på heltid har upphört eller
  • inkomsten av företagsverksamheten är mindre än 1 103,92 euro per månad för varje person som deltar i arbetet som företagare.

 

Erhållandet av stöd förutsätter inte att företagsverksamheten upphör.

Läs mera