Fortsätt till innehållet

Sommaruppehåll i Startpengs ärendena 1.7.-31.7.2024

Nya företagare & Startpengs sökande!

Du bör vara ute i god tid och reservera tillräckligt med tid till sökandet av Startpeng. Observera att vi för Österbottens TE-byrås del har ett sommaruppehåll i Startpengs ärendena under tiden 1.7.-31.7.2024

Till ansökan ska bifogas Affärsverksamhetsplan, Lönsamhetskalkyler och vid behov även uppgifter om finansiering.
För lönsamhetskalkylerna och sökande av finansiering får du hjälp av KOSEK.

 

Tilläggsuppgifter fås från Österbottens TE-byrå, Företagstjänster tel. 0295056001

Ta kontakt!