Fortsätt till innehållet
Henkilö heittää lehtiä ilmaan kaupungin keskustassa

MAKEE-projektets skräpkorgar pryder stadsbilden och ger möjlighet att framföra idéer

En av åtgärderna inom MAKEE-projektet är att göra lokala invånare delaktiga i att komma med idéer för framtidens stadscentrum. Vi ville göra deltagandet så enkelt som möjligt för alla som rör sig i centrum. I juni märkte vi att de fjorton skräpkorgarna i centrum skulle ge bra synlighet för MAKEE-projektets verksamhet. Vi gjorde slag i saken och fick tillstånd att använda skräpkorgarna under projektet.

De bästa idéerna uppstår ofta i farten, och vi beslöt oss för att göra det möjligt att delta i enkäter och komma med idéer samtidigt som man rör sig i stadens centrum. För tillfället kan man läsa av en QR-kod med mobilen på MAKEE-skräpkorgarna och gå till MAKEE-projektets webbplats. Under projektet pågår olika enkäter på webbplatsen. För den som rör sig i centrum tar det bara ett par minuter att svara på dem. Bland dem som svarat på en enkät lottar vi ut presentkort värda flera hundra euro till en valfri affär!

Många upplever Karleby stadscentrum som trivsamt

I den första enkäten undersöktes deltagarnas tankar om trivseln i stadscentrum och deras synpunkter på hurdant drömmarnas stadscentrum kunde vara. På enkäten svarade 154 personer. Av de som svarat på enkäterna var 67,3 procent ganska nöjda med servicen i stadscentrum. Som ett mål för utveckling nämndes speciellt att det borde ordnas fler evenemang och aktiviteter för barnfamiljer i stadscentrum och att det borde finnas ett större utbud av små specialvaruaffärer och ett stort restaurangutbud. Den lyckliga vinnaren i utlottningen valde ett 300 euros presentkort till Intersport.

Evenemangen i stadscentrum framkom starkt i den första enkäten, och i följande enkät fick vi gå in närmare på dem. För tillfället finns det en enkät som koncentrerar sig specifikt på engagemang. Du kan svara på enkäten genom att läsa av QR-koden på sidan av MAKEE-skräpkorgarna i centrum eller via länken på adressen www.kosek.fi/makee-kokkola/. I slutet av november lottar vi ut ett 200 euros presentkort till en valfri affär i stadscentrum bland alla svarande.

MAKEE-projektet deltog i Handelns och kulturens natt

Nu är det roligt att träffa människor på evenemang igen och få prata med människor ansikte mot ansikte. Den 9 september deltog MAKEE-projektet i det populära evenemanget Handelns och kulturens natt i stadscentrum med en utställningsplats i köpcentret Chydenia. Vid vår utställningsplats fick besökarna också rösta på den bästa affären i centrum. Bland de som röstade lottade vi den här gången ut ett presentkort till Random Café. Vi träffade flera hundra personer som rörde sig i centrum och fick uppleva fina möten. Dessutom fick vi en känsla för hurdant evenemang Handelns och kulturens natt är i sin helhet för tillfället. Projektets syfte är också att utveckla och skapa nya olika evenemangshelheter. Det var verkligen mycket folk i rörelse på evenemanget! Vi önskar oss fler evenemang av det här slaget!

 

Hälsningar

Titta