Fortsätt till innehållet
Ramasound yrittäjät studiossa

Ansvarsfullheten är en viktig del också i publikevenemang

Ansvarsfullhet, t.ex. att allt bättre beakta miljöaspekterna, utgör redan en väsentlig del i arrangemangen av publikevenemang ute i världen. Också i Finland har ansvarsfullhet med rätta nu större betydelse än tidigare i evenemang, säger Karlebyborna Robban och Tina Hagnäs.

Paret Hagnäs representerar Ramasound Oy som producerar ansvarsfulla evenemangsarrangemang, bland annat tjänster, konsulttjänster och nätverk. Utöver sin egen musikerkarriär har Robban Hagnäs under flera årtionden bokat band till Finland och sålt deras spelningar till hela Norden samt till övriga Europa. Det obligatoriska avbrottet som coronapandemin orsakat evenemangsbranschen har gjort det möjligt att fundera, med tanke på erfarenheten av tusentals arrangerade spelningar, vad ansvarsfullhet betyder för Ramasounds egna evenemang och de evenemang som företaget producerar för sina kunder.

– Exemplen från världen och också från Finland visar att vikten av ansvarsfullhet i evenemangsarrangemang ökar hela tiden. Lagstiftningen kommer att leda till det, och dessutom vill kunderna satsa på ansvarsfullhet och ett hållbart handlingssätt i sina evenemang, säger Robban och Tina Hagnäs.

Undersökningar visar tydligt att människornas konsumtionsbeteende i framtiden allt mer styrs av värderingar och ansvarsfullhet. Många företag har märkt att ett hållbart handlingssätt också betyder lönsammare affärsverksamhet.

– Under coronapandemin är ansvarsfullhet framför allt hälsosäkerhet, men också mycket annat, till exempel att beakta traditionella miljöaspekter och boendemiljö. Om evenemangen började tidigare än nu, skulle vi slippa bullerstörningar under sena kvällar och nattens timmar, nämner paret Hagnäs som exempel.

 

Efter pandemin inleds evenemangen i liten skala

 

Kahakka Ölfestival som ordnas i Karleby är enligt paret Hagnäs ett bra exempel på ett miljövänligt evenemang, där ansvarsfullhet också får stöd av den lokala aspekten.

– Dryckerna serveras i glasstop i stället för engångsstop i plast. Bänkarna är nästan 100 år gamla och hyrda lokalt, liksom också borden, salustånden och tältet. Mattallrikarna kan återvinnas, och också elektriciteten kommer från en lokal leverantör, berättar de.

Pandemin inställde förargligt nog natur- och vildmarksmässan i Perho som var planerad att ordnas i maj. Tina Hagnäs berättar att det var meningen att skapa ansvarsfulla förfaringssätt eftersom evenemanget ordnas i en känslig naturmiljö och testa samtransporter för att minska koldioxidutsläppen.

Ramasound har i varje fall åtagit sig att främja ansvarsfullhet i publikevenemang, och det är något som paret Hagnäs gärna förverkligar tillsammans med andra lokala aktörer.

– Vi håller oss à jour till exempel genom att följa med den anslutande lagstiftningen. Det vore säkert nyttigt att fundera på idéer till god praxis också med en större grupp.

Paret Hagnäs väntar ivrigt på att pandemin börjar vika undan och det åter blir möjligt att ordna egna evenemang och producera evenemang för kunder.

– Vår egen verksamhet startar med intima evenemang för en liten publik. Det viktigaste är att människorna i det skedet känner att det är hälsosäkert att delta i evenemangen. Vi vill erbjuda publiken evenemang som uttryckligen är upplevelserika och trevliga att besöka och där man trivs genuint. Därför har vi inte ordnat evenemang under coronapandemin, eftersom sådana här evenemang där man kan njuta av stämningen just nu inte är möjliga.

Men varifrån härstammar parets passion och vilja att utveckla det lokala kulturlivet både i egen regi och tillsammans med andra?

– Det beror säkert delvis på arvet. I våra släkter har det funnits företagare som har grundat både Kaukokiito och Hagas Korvfabrik samt inlett importen av Ford till Finland. Både han och hon har starka band till Karleby, och en vilja att göra sin insats för det lokala kulturlivet och ett levande Karleby.

Bildtext: – Ansvarsfullhet utgår till stor del från människornas attityder och vilja att göra saker på ett fiffigt sätt till exempel genom att utnyttja lokala resurser, säger Robban och Tina Hagnäs.

Text och bild: Jorma Uusitalo