Fortsätt till innehållet

Inom projektet där man förbättrar storindustriområdets verkningsfullhet strävar man efter att skapa nya och bevara gamla arbetsplatser på storindustriområdet, att trygga tillgången till arbetskraft i regionen samt att stärka kemiklustret.

Projekt slutade 31.12.2016