Hyppää sisältöön
TItta Tilvis

MAKEE-hanke innosti Kokkolan kaupunkikeskustan yrittäjiä mukaan kehittämistyöhön

Elävä keskusta on kaupungin sydän. Se on asukkaille ja matkailijoille viihtyisä olohuone, yhteinen ja omaksi koettu tila, joka rytmittää arkea ja juhlaa. Se on paikka, jossa elinkeinoelämä, julkiset palvelut, historia ja tämä päivä kohtaavat, limittyvät ja luovat uutta.

KOSEKin hallinnoiman MAKEE-hankkeen visiona oli Keski-Pohjanmaan maakuntakeskuksen kaupallisen keskustan elävöittäminen, sekä keskustan kilpailukyvyn ja vetovoiman vahvistaminen asumisen, viihtymisen ja liiketoiminnan näkökulmasta.  Tavoitteiden myötä hankkeen toiminnassa oli isossa roolissa kohderyhmien osallistaminen. Tällä tavoiteltiin yhteisöllisyyden vahvistamista, vuorovaikutuksen lisäämistä, sekä asukkaiden tiedon ja ideoiden hyödyntämistä. Toimenpiteiden kohderyhmiä olivat kaupunkilaiset, keskustan yrittäjät ja muut sidosryhmät. Kyselyiden avulla kerättiin ajatuksia keskustan nykyisestä vetovoimaisuudesta ja tulevaisuuden toiveista, sekä ideoita ydinkeskustan kehittämiseksi.

Hankkeen toimenpiteisiin osallistui kaikkiaan noin 60 yritystä Kokkolan kaupunkikeskustan alueelta. Määrä oli noin kaksinkertainen tavoitteisiin nähden. Osallistamista toteutettiin hankkeen aikana kolmessa eri osiossa:

  • Vetovoima ja palvelut – toteutus digitaalisena kyselynä, ja jalkautumalla Kaupan ja Kulttuurin yö -tapahtumaan (vastauksia 505 kpl)
  • Tapahtumat – toteutus digitaalisena kyselynä (vastauksia 317 kpl)
  • Kävelylabra Centria-ammattikorkeakoulun opiskelijoille.

Hankkeessa toteutettiin myös haastattelututkimus yhdessä Kulmia Insight- tutkimusyhtiön kanssa. Tavoitteena oli ymmärtää keskusta-alueen yritysten ja toimijoiden näkemyksiä nykytilanteesta, tulevaisuuden trendeistä sekä toiveista kaupunkiorganisaatiolle. Tutkimus toteutettiin kahdessa eri työpajassa ja fokushaastatteluiden kautta. Tutkimukseen osallistui 19 eri alojen yritystä kaupunkikeskustasta. Haastatteluprosessi lisäsi yhteisöllisyyden tunnetta yritysten välille ja tutkimuksen avulla saatiin tuloksena yhteenveto siitä, kuinka yrittäjät kokevat kaupunkikeskustan tulevaisuuden ja nykytilan, sekä mihin asioihin tulisi heidän näkökulmastaan kiinnittää huomiota. Kulmian haastattelututkimuksen johtopäätöksissä todettiin mm. seuraavaa:

  • Asiakkaiden houkutteleminen keskustaan vaatii kaikkien toimijoiden yhteistyötä.
  • Yrittäjät kaipaavat yhtä, selkeää tahoa ottamaan vastuuta keskustan kehittämisestä, tapahtumista ja yhteistyöstä.
  • Tapahtumilta toivotaan myös paikallisuutta ja koko keskustan huomioimista.

”Oli ilo huomata, että yrittäjät ja asukkaat haluavat osallistua ja ideoida tulevaisuutta yhdessä. Molempien ryhmien toiveet tulevista kehityskohteista ja toisaalta kokemukset nykytilan hyvistä puolista olivat hyvin samansuuntaisia. Panostin todella paljon jalkautumiseen keskustan alueelle ja yrityksiin – yhteistyöhön innostaminen on pitkälti eräänlaista myyntityötä. Hankeaika oli melko lyhyt, n. 7 kuukautta, mutta työhön tavoitellaan luonnollisesti pysyvyyttä ja suunnitelmallisuutta”, toteaa MAKEE-hankkeen projektipäällikkö Titta Tilvis.

MAKEE-hankkeen päätteeksi järjestettiin toimijoiden välinen vaikuttamisfoorumi CityForum2023-tapahtuma, joka tullaan jatkossa järjestämään vuosittain. Foorumi keräsi yhteen 50 kaupunkikeskustan kehittämisestä kiinnostunutta yrittäjää, ja kaupunkiorganisaation asiantuntijoita. Tapahtuman aikana käytiin vilkasta vuoropuhelua eri toimijoiden välillä, ja tilaisuus koettiin inspiroivaksi.

”Kokkola on tällä hetkellä mielenkiintoisen vaiheen äärellä, kun teollisuuden investoinnit ja tulevat työpaikat lisäävät tarvetta myös kaupunkiympäristön viihtyvyyden ja mielekkään vapaa-ajan vieton mahdollisuuksien kehittämiselle. Kaupunkikeskustan tulevista kehittämishankkeista esimerkiksi rautatieaseman alikulkutunnelin kautta rakentuva yhteys Kosilaan edistää kaupunkirakenteen myönteistä kehitystä. Muutokset lisäävät myös viihtyisyyttä ja erityisesti kevyen liikenteen sujuvuutta”, toteaa Kokkolan kaupungin kehitysjohtaja Jonne Sandberg.

Kesäkuun 2022 alussa käynnistynyt KOSEKin toteuttama Maakuntakeskuksen kehittämishanke MAKEE päättyy vuoden 2023 helmikuun lopussa. Hankkeen visiona oli Keski-Pohjanmaan maakuntakeskuksen kaupallisen keskustan elävöittäminen sekä keskustan kilpailukyvyn ja vetovoiman vahvistaminen asumisen, viihtymisen ja liiketoiminnan näkökulmasta.

Lisätietoja: