Hyppää sisältöön

KOSEKin vuosikertomus 2023 luettavissa verkkosivuilla

KOSEK kulkee yrittäjien kumppanina yritystoiminnan koko elinkaaren ajan yrityksen perustamisesta kasvuun ja kehittämiseen sekä omistajanvaihdokseen.

Uusyritysneuvonnassa vuosi 2023 osoitti, että korkeasuhdanteen lisäksi uusia yrityksiä perustetaan myös epävarmoina aikoina. Osalle esimerkiksi epävarmuus oman palkkatyön jatkumisesta saattaa olla ratkaiseva sysäys toteuttaa mielessä kytenyt ajatus oman yrityksen perustamisesta.

Kokkola on ollut viime ajat valtakunnallisissa otsikoissa suurteollisuuden julkaisemien ja Kokkolaan sijoittuvien investointihankkeiden ansiosta. Yksittäisen pk-yrityksen on helpompi päästä urakoimaan isoja hankkeita useamman yrityksen muodostaman työyhteenliittymän kautta, ja KOSEKilla on oma tärkeä roolinsa tällaisten konsortioiden muodostamisessa.

Omistajanvaihdoksia vauhditti onnistuneesti toistamiseen järjestetyt Yritysmarkkinat, joiden pääjärjestäjänä KOSEK toimi.

Tapahtumatarjonta oli jälleen vilkasta, ja tapahtumat tavoittivat laajasti eri kohderyhmiä yrityskentässä ja muiden elinkeinoelämän edustajien keskuudessa.

Osaavan työvoiman saanti haastaa yrityksiä entistä vahvemmin. KOSEKin hallinnoimassa YES! Keski-Pohjanmaa -hankkeessa valmisteltiin uuden maakunnallisen yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristön perustamista. Sen toivotaan osaltaan vastaavan tulevaisuuden osaamistarpeisiin. Kansainvälisessä Target Circular -hankkeessa pyritään antamaan eväitä yritysten entistä parempaan päätöksentekoon. Bothnia Green Energy -hanke puolestaan edistää rajoja ylittävää yhteistyötä innovatiivisten energiaratkaisujen kehittämisessä.

Vuosikertomus on luettavissa tämän linkin kautta